Inschrijven bij ons is gemakkelijk en snel!

Ga naar het onderdeel “Kandidaten” op onze website en klik op “Ik ben nieuw.” 

Daarna vul je gewoon de velden van het formulier in en upload je je cv. Opgelet! De velden met een * zijn verplichte velden.

Lees de algemene voorwaarden en vink het vakje aan waarmee je bevestigt dat je je bij ons wil inschrijven.

Wanneer je inschrijving afgerond is, ontvang je een wachtwoord waarmee je daarna kan inloggen op je persoonlijke zone.

Daar kan je:

 • je inschrijving verder aanvullen zodat we je beter kunnen leren kennen.

 •  je identiteitskaart, rijbewijs en andere brevetten of certificaten uploaden die nuttig kunnen zijn bij je zoektocht naar werk;

 • je wachtwoord wijzigen;

 •  overzicht bekijken van alle vacatures waarvoor je je bij ons kandidaat gesteld hebt;

 • criteria voor jobs ingeven en dan meldingen ontvangen;

 • als je voor ons gewerkt hebt, kan je er ook administratieve documenten aanvragen zoals een kopie van je contract, loonbriefje, persoonlijke afrekening, een C4…

Opgelet! Kijk regelmatig je account na en vergeet niet om eventueel de informatie bij te werken (telefoonnummer, cv...).

Vragen? Neem gerust contact op met het kantoor bij jou in de buurt.

Tot binnenkort! 😊

Nee. 

Wij rekenen kandidaten en uitzendkrachten geen kosten aan.

De inkomsten van een uitzendkantoor zijn afkomstig van facturen die naar klanten gestuurd worden voor verleende rekruteringsdiensten.

Uitzendwerk is een manier om personeel ter beschikking te stellen. 

De werknemer wordt door het uitzendkantoor in dienst genomen, maar werkt in het bedrijf dat van de diensten gebruik maakt. De uitzendkracht wordt dus niet rechtstreeks in dienst genomen door het bedrijf waarvoor hij werkt, maar geniet dezelfde rechten als de andere werknemers, qua salaris, werktijd, bescherming tegen ongevallen op het werk of rechten van de sociale zekerheid.

We spreken dus van een tripartiete verbintenis: 

 1. Het uitzendkantoor = het bedrijf dat de uitzendkracht in dienst neemt en hem ter beschikking stelt van een gebruiker om daar tijdelijk werk uit te voeren.

 2. De uitzendkracht = de werknemer die een contract sluit met het interimkantoor en dan ter beschikking gesteld wordt van een gebruiker.

 3. De gebruiker = het bedrijf dat een beroep doet op het uitzendkantoor om tijdelijk van de diensten van een werknemer gebruik te maken.

Juridisch gezien houdt interimwerk in dat er twee contracten gesloten worden:

 • Een contract voor uitzendwerk tussen de uitzendkracht en het uitzendkantoor.

 • Een commercieel contract tussen het uitzendkantoor en de gebruiker.

Er wordt echter geen contract gesloten tussen de uitzendkracht en de gebruiker. 

Het uitzendkantoor blijft gedurende de hele duur van het uitzendwerk de enige juridische werkgever van de uitzendkracht, en dus niet de gebruiker waarbij het werk uitgevoerd wordt. Het uitzendkantoor draagt echter de feitelijke uitoefening van het werkgeversgezag over aan de gebruiker. Het is dus de gebruiker die aan de uitzendkracht instructies geeft over het werk dat uitgevoerd moet worden.

Tijdens de periode dat de uitzendkracht bij de gebruiker werkt, is de gebruiker verantwoordelijk voor het toepassen van de wetgeving inzake arbeidsduur en veiligheid op het werk die van toepassing is op de werkplek.

En wat betekent dit voor het salaris? 

De vergoeding van de uitzendkracht mag niet lager liggen dan de vergoeding waarop hij recht zou hebben indien hij onder dezelfde voorwaarden aangeworven zou zijn als vaste werknemer bij de gebruiker.

De notie “vergoeding” moet in de ruime zin opgevat worden. Ze omvat ook alle voordelen waarop de vaste werknemers in het bedrijf van de gebruiker recht hebben (zoals maaltijdcheques, ecocheques...) onder dezelfde voorwaarden. 

Het is echter mogelijk om af te wijken van het principe van gelijk loon wanneer er gelijkaardige voordelen vastgelegd zijn in een cao van de paritaire commissie voor uitzendwerk.

Heb je bij een vacature gevonden die je aanspreekt en wil je je graag kandidaat stellen?

Hier leggen we je de verschillende stappen in het proces uit:

Inschrijving:

Wij geven de voorkeur aan kandidaturen via onze website. 

Al onze vacatures worden op onze website gezet. Het aanbod wordt ook dagelijks bijgewerkt. 

Wij publiceren ook regelmatig op Facebook, LinkedIn, Indeed en bij Forem. In het algemeen voegen we altijd een link toe naar de vacature op onze website. Je hoeft dan enkel nog op “solliciteren” te klikken.

Als je al bij ons ingeschreven bent, wordt er naar je login en wachtwoord gevraagd.

Als je dat nog niet gedaan hebt, kan je je gewoon online inschrijven door de instructies op onze website te volgen. 

Eerste gesprek:

Als je cv aan de eisen van onze klant beantwoordt, neemt een rekruteerder van het kantoor contact met je op. Het doel van dit gesprek is om na te gaan of jouw profiel overeenstemt met de criteria van onze klant voor de vacature.

Evaluatie van competenties:

In functie van de activiteitensector kan je geëvalueerd worden voor specifieke competenties die noodzakelijk zijn voor de taken die uitgevoerd moeten worden. Dat kunnen testen zijn voor technische competenties, computertesten, geschreven examens, psychometrische testen enzovoort zijn.

Controle van referenties:

We nemen contact op met vroegere werkgevers of andere professionele referenties als je daarmee akkoord gaat om meer informatie te verkrijgen over jouw competenties en gedrag op het werk.

Achtergrondcontroles:

Voor sommige functies moet het strafregister geraadpleegd worden. Dat hangt af van het soort werk en de eisen van de klant (bijvoorbeeld bestuurders van schoolbussen, veiligheidsagenten,...).

Voorstelling aan de klant:

Als je door de rekruteerder geselecteerd wordt, legt die jouw kandidatuur voor aan de klant. Het kantoor speelt dus vaak een bemiddelende rol tussen jou en de klant.

Aanvaarden van het werk:

Als de klant in jouw kandidatuur geïnteresseerd is en jij nog steeds interesse hebt voor het werk, kan je interimcontract van start gaan!

Opvolging van het werk:

Wij maken er een erezaak van om jouw evolutie op te volgen. Wij nemen contact met je op om na te gaan of alles goed verloopt. Wij nemen ook contact op met onze klant om na te gaan of hij tevreden is over je werk.

Einde van de opdracht:

• Het is mogelijk dat je opdracht beëindigd wordt omdat je door het bedrijf aangeworven wordt met een contract van bepaalde of onbepaalde duur! 

• Het is ook mogelijk dat de opdracht beëindigd wordt om andere redenen (een van de twee partijen is niet tevreden, of de duur van de opdracht was vanaf het begin vastgelegd, zoals dat het geval is bij een vervanging omwille van een opschorting van een contract of bij een te hoge werklast bijvoorbeeld).

Maak je in dat geval geen zorgen! Je bent nu bij ons ingeschreven en wij zullen je zeker andere opdrachten aanbieden. Je kan zelf onze vacatures blijven bekijken en je kandidaat stellen! 

Een cv is een beetje een visitekaartje! Hij zegt “wie je bent.” 

Aan de hand van jouw persoonlijke gegevens, studies, opleidingen en verschillende ervaringen kan de werkgever een idee krijgen of je geschikt bent voor het aangeboden werk. De werkgever beslist dus op basis van je cv of je voor een gesprek uitgenodigd wordt. De cv is dus een eerste stap naar je toekomstige baan!

Opgelet! Wees eerlijk wanneer je je cv verstuurt. Verzin geen ervaring die je niet hebt, doe niet alsof je drietalig bent wanneer dat niet het geval is.

Hoe stel je nu in de praktijk een cv op?

 • Op wit papier Formaat: A4. Marge van 2,5 cm

 • Hij moet uitgetypt zijn.

 • De beste cv's zijn soms erg kort: het absolute maximum is 2 pagina’s als je heel veel ervaring hebt. De werkgevers zullen je beknoptheid en zin voor synthese zeker appreciëren.

Wat moet ik vermelden?

 • Je contactgegevens (naam, voornaam, nationaliteit, adres, telefoon, e-mail) maar ook je geboortedatum en burgerlijke stand. Vermeld dat je een voertuig hebt als dat het geval is.

 • Je studies en opleidingen: rangschik je diploma’s in de volgorde waarin je ze behaald hebt (het meest recente bovenaan). Je hoeft de lagere school niet te vermelden wanneer je een diploma secundair onderwijs hebt enzovoort.

 • Je ervaring: hier is alles goed (maar uiteraard niet zomaar wat!) om je persoonlijkheid te benadrukken. Het is niet essentieel dat je al gewerkt hebt. Een verblijf in het buitenland, een activiteit of een stage kan ook aantonen dat je zelfstandig bent en je kan aanpassen. Begin ook hier met de meest recente ervaring. Het is aanbevolen om de begin- en einddatum, de naam van de werkgever en de titel van de functie te vermelden. Je kan ook in enkele woorden je taken samenvatten.

 • Talen: wees eerlijk, doe niet alsof je drietalig bent als dat niet het geval is! Maar onderschat jezelf ook niet! Vermeld je moedertaal en andere talen en maak een onderscheid tussen gesproken en geschreven.

 • Vergeet zeker je IT-kennis niet te vermelden.

 • Vrije tijd: cultuur of sport. Vermeld je activiteiten enkel wanneer ze relevant zijn voor je kwaliteiten (groepsgeest, artistieke aanleg...).

Bij een sollicitatiegesprek is een goede instelling al even belangrijk als het aantonen van je professionele competenties!

Hier vind je wat tips om je te helpen om een goede indruk te maken:

Voorbereiding: Zoek informatie over het bedrijf, de sector waarin het actief is en de functie waarvoor je solliciteert. Een uitgebreide kennis toont je belangstelling en motivatie.

Wees op tijd: Toon je inzet door op het afgesproken uur aanwezig te zijn. Dat toont aan dat je stipt bent en het gesprek ernstig neemt.

Verzorg je voorkomen: Kies een outfit die geschikt is voor de sector en het bedrijf. Een verzorgd voorkomen helpt om een goede eerste indruk te maken.

Wees zelfverzekerd bij de begroeting: Schud je gesprekpartner stevig de hand, wees beleefd en maak oogcontact. Dat toont aan dat je zelfverzekerd en professioneel bent.

Luister aandachtig: Luister goed naar wat er gevraagd wordt en neem je tijd om de vragen goed te begrijpen voor je ze beantwoordt. Dat toont dat je geconcentreerd bent en bereid bent om op een efficiënte manier samen te werken.

Structuur je antwoord: Organiseer je antwoorden op een heldere en beknopte manier. Benadruk je competenties en ervaringen die relevant zijn voor de functie.

Zet je verwezenlijkingen in de kijker: Vermeld gerust wat je in het verleden verwezenlijkt hebt en hoe je een positieve bijdrage geleverd hebt in je beroepservaring in het verleden.

Toon dat je belangstelling hebt: Stel vragen over het bedrijf, de functie en de verwachtingen. Dat toont dat je enthousiast bent en je je wil inzetten in het bedrijf.

Blijf positief: Vertel geen negatieve dingen over vorige ervaringen of vroegere werkgevers. Blijf je concentreren op de positieve bijdrage die je kan leveren.

Opvolging na het gesprek: Stuur een e-mail om te bedanken na het gesprek, waarin je je dankbaarheid uitdrukt en herhaalt dat je in de functie geïnteresseerd bent.

Wanneer je deze tips toepast, toon je niet alleen je professionele vaardigheden aan, maar ook jouw persoonlijke eigenschappen en dat je je positief kan integreren in het team.

Ten eerste is het goed om weten dat je toekomstige werkgever niet het recht heeft om je te indiscrete vragen te stellen zoals bijvoorbeeld je godsdienst, filosofische overtuigingen, je privéleven, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond enzovoort. Hij heeft het recht om te weten of je getrouwd bent, maar mag vrouwen niet vragen of ze zwanger zijn.

De werkgever mag geen te persoonlijke vragen stellen, maar jij moet hem een eerlijk antwoord geven over je professionele vaardigheden, opleidingen en ervaring.  Een verzonnen loopbaan kan tot contractbreuk voor ernstige beroepsfout leiden.

De werkgever stelt vragen om na te gaan of je de vaardigheden hebt voor de vacature maar ook om een idee te krijgen van je persoonlijkheid en wensen.

Hier vind je enkele voorbeelden van vragen: 

 • Kan u mij iets over uzelf vertellen? Wat zijn uw goede en zwakke punten?

 • Hoe is uw opleiding verlopen? Waarom heeft u voor die studies gekozen? Wat hebben ze u bijgebracht?

 • Wat zijn uw plannen op professioneel gebied? Wat wil u doen?

 • Waarom deze sector, deze functie, dit bedrijf?

 • Wat is er voor u belangrijk in deze job?

 • Hoe ziet u uw loopbaan op middellange termijn?

 • Waarom moeten we u in dienst nemen?

 • In welk opzicht denkt u dat u geschikt bent voor deze functie? Wat zou u moeten verbeteren om er beter aan te beantwoorden?

 • Wat zijn uw sterke en zwakke punten?

 • Wat heeft u zoal verwezenlijkt?

 • Hoeveel wil u verdienen?

 • Wat zeggen anderen over u?

 • Waar zou u het meest trots op zijn in uw werk?

 • Kan u in team werken?

 • Hoe mobiel bent u in geografisch opzicht?

Stel zelf ook gerust vragen aan je toekomstige werkgever! Hiervoor is het belangrijk dat je reeds een zekere kennis hebt over de sector waarin je solliciteert. Je kan bijvoorbeeld informatie opzoeken op de website van het bedrijf waarbij je solliciteert.

Enkele voorbeelden: 

 • Is het een nieuwe of een vacante functie?

 • Is het een vaste job of uitzendwerk?

 • Wat zijn de doelstellingen van de dienst?

 • Welke eigenschappen verwacht u dat een nieuwe werknemer heeft?

 • Welke taal zou ik moeten inoefenen?

 • Wordt het werk in groep of individueel uitgevoerd?

 • Hoe is de sfeer van het team waarin ik terecht zou komen?

 • Voorziet u verplaatsingen in het buitenland?

 • Bent u speciaal geïnteresseerd in bepaalde onderdelen van mijn opleiding?

 • Hoe en wanneer word ik van de beslissing op de hoogte gebracht?

Soft skills zijn gedragsvaardigheden die niet specifiek zijn voor een beroep maar een essentiële rol spelen in het dagelijkse werk. In tegenstelling tot technische vaardigheden, zoals weten hoe je software gebruikt, zijn soft skills persoonlijke en relationele eigenschappen die een invloed hebben op de manier waarop je omgaat met anderen in je beroepsleven.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van belangrijke soft skills:

Communicatie: Kan je je helder uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk, en aandachtig luisteren naar wat de anderen te zeggen hebben?

Samenwerking: Kan je efficiënt samenwerken met de leden van je team?

Flexibel: Kan je omgaan met veranderingen en kan je je snel aanpassen?

Problemen oplossen: Hoe ga je tewerk om situaties te analyseren en oplossingen te vinden?

Creativiteit: Gebruik je een innoverende aanpak in je werk? Kan je originele oplossingen vinden?

Tijdsmanagement: Hoe organiseer je je tijd zodat je productief bent maar zonder je overweldigd te voelen?

Empathie: Begrijp je de gevoelens van anderen? Kan je je in hun schoenen plaatsen?

Leidinggeven: Kan je anderen inspireren en motiveren, zelfs wanneer je geen formele leidersfunctie hebt?

Kritische instelling: Hoe beoordeel je informatie op een objectieve manier zodat je een geïnformeerde beslissing kan nemen?

Leervaardigheid: Sta je ervoor open om voortdurend bij te leren en nieuwe competenties te verwerven?

Gebruik gerust concrete voorbeelden van situaties waarin je deze soft skills met succes gebruikt hebt wanneer je je cv opstelt of tijdens gesprekken.  Dat helpt werkgevers om te begrijpen hoe je een positieve bijdrage kan leveren aan hun team en hun bedrijf.

De flexi-job is een innoverende oplossing voor flexibele banen. 

De flexi-job werd ingevoerd in 2015 en was aanvankelijk bedoeld voor de horeca. Dit werd sindsdien echter uitgebreid, met talrijke jobs in andere sectoren zoals winkels, kapperszaken, sport, cinema en sinds 2023 zelfs de gezondheidszorg.

De voordelen voor jou:

 1.  Cumuleren zonder stress: Indien je reeds 4/5de bij andere werkgevers werkt, kan je nog een extra baan nemen. Ja, je hebt dat goed begrepen: meer werken zonder je evenwicht te verliezen!

 2. Gepensioneerden welkom: Ook gepensioneerden mogen een flexi-job uitoefenen, zonder zich zorgen te moeten maken over beperkingen in tijd. Zo voegt u wat variatie toe tijdens uw pensioen!

 3. Allerlei sectoren: Van winkels tot kapperszaken, van sport tot de gezondheidszorg....  Er is vast een flexi-job die op je wacht in een van de verschillende sectoren. Verken en verbreed je professionele horizon!

Hoe ga je tewerk?

 1. Tewerkstelling voor 4/5de: Om een flexi-job te kunnen uitoefenen moet je reeds 4/5de werken bij andere werkgevers. Dit is een noodzakelijke voorwaarden om de wereld van de flexi-job te kunnen betreden!

 2. Geen verboden cumul Opgelet: je mag geen flexi-jobarbeidsovereenkomst combineren met een gewone 4/5de tewerkstelling bij dezelfde werkgever. 

 3. Specifieke overeenkomsten: Er zijn twee overeenkomsten: een raamovereenkomst voor de basis en een specifieke overeenkomst voor elke flexi-job. Gemakkelijk toch?

Ben je klaar om je loopbaan wat flexibeler te maken? Neem een kijkje bij de flexi-jobs in de verschillende sectoren en maak gebruik van deze nieuwe, praktische manier van werken!   

Heb je minstens 65 dagen of 494 uren met een uitzendcontract gewerkt tussen 1 juli van het vorige jaar en 30 juni van het lopende jaar? 

Dan heb je recht op een eindejaarspremie! 😉

Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je in de loop van de maand december een document van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Dit document geeft gedetailleerde uitleg over hoe je dit bedrag kan krijgen en hoe het berekend werd.

Heb je dit document aan het einde van december niet ontvangen?   

Neem dan contact op met het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Je vindt alle details en de contactgegevens van het Sociaal Fonds via deze link: https://fondsinterim.be/nl/de-premies/eindejaarspremies